menu

Arteterapia, sensoplastyka®

Arteterapia jako jedna z metod terapeutycznych wykorzystuje wiele technik plastycznych: rysunek, malarstwo, rzeźbę, tkaninę artystyczną, collage i inne. Ta forma terapii ma być spontanicznym procesem tworzenia i nie wymaga od osób w niej uczestniczących doświadczenia lub zdolności artystycznych.

Podstawowe funkcje terapeutyczne arteterapii to:

 • funkcja korekcyjna – sztuka pomaga odzyskać równowagę psychiczną, rozładować frustracje, zmniejszyć depresje czy lęki, pomaga zmienić negatywne nastawienie w pozytywne oraz niweluje agresywne zachowania,
 • funkcja edukacyjna – sztuka, wzbogacając wewnętrzne życie człowieka, kształci intelekt i pogłębia emocjonalną treść życia,
 • funkcja rekreacyjna – sztuka służy zabawie, umożliwiając swobodną ekspresję osobowości oraz dodaje dynamizmu życiowego.

Sensoplastyka® pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka …

Sensoplastyka® wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:

 • węchu
 • wzroku
 • dotyku
 • słuchu
 • smaku

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
 • Wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Sensoplastycznych®:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
 • wychodzenie ze schematów,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości.