menu

Kid’s Skills – Metody Dam Radę!

Kid’s Skills – Metody Dam Radę!

Służy zmianie zachowania dzieci i młodzieży, przy zachowaniu szacunku do ich osoby i budowaniu autentycznej współpracy. Problemy dziecka staramy się w tej metodzie przekształcić na naukę nowych umiejętności. Program oparty jest na 15 krokach, rozważanych z dzieckiem, realizowanych przy wykorzystaniu zabawy, a także stanowiącym podstawę w pomaganiu dzieciom przezwyciężenia ich problemów przy wsparciu ze strony rodziny, opiekunów, przyjaciół. Ważne tutaj jest wydobywanie postępów oraz okazywanie pozytywnej uwagi. Program powstał z myślą o dzieciach od 3 do 12 lat, lecz jej zasady stosują się do nastolatków i osoby dorosłe. Dorośli postrzegają problemy jako symptomy głębszych zaburzeń, podczas gdy dzieci uważają problemy za wynik braku umiejętności, których potrzebują się nauczyć. Ta metoda bazuje na idei, że dzieci aktywnie powinny uczestniczyć w nauce nowych umiejętności, które potrzebują do przezwyciężania trudności. Jej celem jest zachęcenie i pomoc w zdobyciu umiejętności, których potrzebuje, by przezwyciężyć swoje problemy. Dam Radę! skupia się na dziecku, określając umiejętności, których dziecko ma się nauczyć, angażując całą rodzinę w pomaganiu mu w opanowaniu tej umiejętności. Program składa się z 15 kroków stawianych jeden po drugim, które stanowią całościowy proces postępowania.

Metoda sprawdza się w szerokim spektrum problemów. Dowiodła swoją użyteczność w przypadku:

 • lęków,
 • zaburzeniach koncentracji,
 • złych nawyków,
 • napadów złości,
 • depresji,
 • nadpobudliwości,
 • problemów z jedzeniem i snem,
 • moczenia nocnego ( enurezja, enkopresja),
 • zaburzeń depresyjno – kompulsywnych.

Dam Radę! to metoda oparta na współpracy dziecka i osoby pomagającej (nauczyciela, pedagoga, rodzica), pozwalająca dziecku przezwyciężyć problemy emocjonalne i behawioralne.

Dam Radę ! ma postać kolejnych kroków, dopasowanych do dziecięcego rozumienia świata i właściwych dla dzieci sposobów przezwyciężania problemów:

 • Ustalenia umiejętności do nauczenia się przez dziecko.
 • Zbudowanie systemu wsparcia dla zdobywania umiejętności.
 • Zbadanie pozytywnych skutków zdobycia umiejętności.
 • Zaplanowanie kroków dla rozwinięcia umiejętności.
 • Wcielania kroków w życie Dbania o radzenie sobie z trudnościami w czasie zdobywania umiejętności.
 • Nagradzania dziecka za postępy w osiąganiu umiejętności, na co dzień i po zakończeniu pracy