menu

O mnie

mgr Natalia Wierońska-Saternus

Jestem magistrem psychologii z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Roczny kurs Psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Jestem praktykiem metody Kids’ Skills –Dam Radę – przeznaczonego do pracy z dziećmi od 3 – 12 roku życia, programu Mission Possible – przeznaczonego dla adolescentów oraz Metody – Jestem z Ciebie Dumny! – do pracy z rodzicami w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam kursy z metody Neurotaktylnej oraz Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów wg. metody MNRI®.

Pracuję interdyscyplinarnie, czyli stosuję metody i techniki z różnych nurtów terapeutycznych, dostosowując je pod trudności, potrzeby i możliwości danego klienta. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu, teorii przywiązania i rodzicielstwa bliskości. W znacznej mierze korzystam z nurtu terapii poznawczo – behawioralnej i neurorozwojowej oraz metod wspomagających jak Arteterapia czy Sensoplastyka® (o terapiach i metodach może Państwo poczytać w zakładkach na mojej stronie). Moja relacja z klientami zawsze oparta jest o pełną akceptację, zrozumienie i szacunek.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoje 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w szkołach i przedszkolach, dlatego bliskie są mi wszelkie trudności związane z obszarem edukacji oraz problemy dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i ich trudności w funkcjonowaniu w szkole/przedszkolu oraz domu. Od ponad 5 lat prowadzę własny gabinet gdzie pracuję m.in. z dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami lękowymi, depresją, trudnościami emocjonalnymi. Prowadzę zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Wspieram rodziców w procesie wychowania poprzez indywidualne konsultacje oraz prowadzenie dla nich spotkań. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Prywatnie mama i żona, właścicielka kotów, lubiąca dobre kino i ciekawe książki.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Psychologia, specjalizacja prowadząca: kliniczno- wychowawcza dzieci i młodzieży
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
 • Wyższa szkoła pedagogiczna TWP w Warszawie. Wydział Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach. Studia podyplomowe, kierunek: Socjoterapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne – Ośrodek Terapii Poznawczo- Behawioralnej MENSANA, Kraków
 • Autyzm, Zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne – Poradnia neurologopedyczna EDULOGMED, Jastrzębie Zdrój
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków
 • Więź jako czynnik chroniący rozwój – Centrum Psychologiczne „Item” Żywiec
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak opanowywać niewłaściwe zachowania? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”
 • Podstawowe zasady terapii behawioralnej – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”
 • Autyzm, Zespół Aspergera – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
 • Racjonalnej Terapii Zachowania- poziom I – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
 • Zapobieganie depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży – Caritas, Narodowy Program Zdrowia, Bielsko - Biała
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm, Katowice
 • Mutyzm wybiórczy – jak pomagać? Nieformalne techniki terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym – Wola Batorksa
 • Kongres: „Terapia zaburzeń więzi i poprawa jakości relacji w kontekście związków rodzinnych, partnerskich i rówieśniczych” – Forum Media Polska, Warszawa
 • Konferencja: „ Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym” – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Kraków
 • Sensoplastyka ® Wstęp – Inkubator Inspiracji, Pracownia Twórczej Edukacji, Katowice
 • Terapia Neurotaktylna - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Kraków
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja, bulimia, otyłość – Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie, Rybnik
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. 1 - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Kraków
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. 2 - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Kraków
 • Terapia Bilateralna – Program Szkolny, Bielsko - Biała
 • Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona. Budowanie bezpieczeństwa w ciele. Lędziny
 • Self – Reg. Szkolenie podstawowe dla specjalistów pracujących z dziećmi, Lędziny
 • Kids’ Skills – Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie Dumny!, Katowice
 • Diagnoza różnicowa osób dorosłych i nastolatków ze spektrum autyzmu w pracy psychoterapeuty, Gliwice
 • Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci – szkolenie dla specjalistów, Zabrze
 • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży, kurs organizowany przez Psychologia w praktyce
 • Zaparcia nawykowe i moczenie, Warszawa
 • Komunikacja bez przemocy, organizowany przez SPM komunikacja i mediacje
 • Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych – szkolenie prowadzone przez Sheri Turrel, organizowanym przez Uczę się ACT

Własne publikacje

 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak opanowywać niewłaściwe zachowania? – praca pisemna, www.szkoleniadlanauczycieli.net
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? – praca pisemna, www.szkoleniadlanauczycieli.net

mgr Natalia Wierońska-Saternus - psycholog dziecięcy