menu

Regulamin

Regulamin Gabinetu Psychologicznego „Initium”

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Psycholog/terapeuta zapewnia dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania rodzica/opiekuna o wszystkim co mówi mu dziecko, chyba, że informacja którą uzyskał zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.
  4. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
  5. Psycholog/terapeuta może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog/terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.
  6. Psycholog/terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
  7. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  8. Opłaty za wizyty wnoszone są na miejscu po jej zakończeniu.