menu

Specjaliści

W zakresie diagnozy i terapii dzieci współpracuję z doświadczonymi specjalistami z zakresu Integracji Sensorycznej, fizjoterapii dziecięcej, terapii neurorozwojowej, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki.

Informacje i namiary na poszczególnych specjalistów znajdą Państwo poniżej.

mgr Katarzyna Pierkiel - pegadog specjalny, surdopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Ukończone studia:

 • Pedagogika społeczno – opiekuńcza ze szkolną;
 • Pedagogika specjalna: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna;
 • Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem;
Absolwentka Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na kierunku:
 • Pedagogika Specjalna – Surdopedagogika.

Rozpoczęte studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna prowadzone przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie pod nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Ukończone kursy:

 • „Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej – Kurs Integracji Sensorycznej”. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej;
 • „Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy.” - Szkolenie specjalistyczne dla Terapeutów SI
 • „Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integracje odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
 • „Terapia Neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej”
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”
 • „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.”
 • „Diagnoza i Terapia Ręki” – szkolenie I i II stopnia
 • „Smyko-MULTISENSORYKA®" - I stopnia
 • „Kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” - I stopień

Pracownia Terapii i Rozwoju Dziecka „Neuronek”
Ul. Kleparz 3b, 32-650 Kęty
Strona internetowa: www.pracownia-neuronek.pl
e-mail: kontakt@pracownia-neuronek.pl
Tel: 692 044 234

mgr Anna Mojżesz - terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT Bobath dla dzieci, dobór wkładek ortopedycznych

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Absolwentka studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego AWF Katowice, Absolwentka studiów podyplomowych wychowanie fizyczne AWF Katowice

Ukończone kursy:

 • Kurs Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Istota monitorowania oraz podstawy treningu motoryki podstawowej u dzieci i młodzieży objętych procesami treningowymi
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej
 • FITS -Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy
 • PNF i Skoliozy
 • PNF Podstawowy- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopień
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2

Centrum Fizjoterapii Dzieci www.reha-junior.pl
Telefon: 696 199 284

mgr Anna Korczyk - fizjoterapeuta, terapeuta neurorozwojowy

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Absolwentka studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego AWF Katowice, Studia podyplomowe: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego GWSH Katowice

Ukończone kursy:

 • Rehabilitacja w neurologii dziecięcej
 • Diagnostyka i terapia leczenia wad postawy
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Kurs masażu Shantala
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej
 • FITS -Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Dr S. Masgutovej
 • PNF i Skoliozy
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym Barbara Zukunft-Huber
 • PNF Podstawowy - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • Konferencja naukowa "W krainie zmysłów - zrozumieć integrację sensoryczną"
 • Terapia punktów spustowych
 • Rehabilitacja w neurologii dziecięcej
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2
 • Kurs kinesiotaping

Centrum Rehabilitacji Ruchowej i Masażu www.fizjoforma.pl
Telefon: 507 612 910