menu

Terapia Neurotaktylna metodą MNRI®

Terapia NeuroTaktylna („neuro” – nerwy, „tectilis” – dotyk) jest jedną z podstawowych terapii opracowanych przez dr S. Masgutovej. Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które poprzez dotyk wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Założeniem metody jest m.in.:

 • uruchomienie naturalnych mechanizmów neurorozwojowych
 • samoregulacja organizmu i radzenie sobie ze stresem, zarówno aktualnym, jak i chronicznym i dlatego może być stosowana u osób z zespołem stresu pourazowego
 • aktywizowanie procesów samoświadomości
 • usuwanie zakłóceń w odbiorze wrażeń dotykowych
 • relaksujące i wyciszające oddziaływanie na układ nerwowy
 • wpływ na stabilność emocjonalną (napady złości, tendencje depresyjne).

Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej oraz wsparcia procesów poznawczych i kształtowania się osobowości.

Terapia NeuroTaktylna umożliwia sharmonizowanie organizmu, pozwalające na łatwiejsze funkcjonowanie i osiąganie nowych możliwości na poziomie rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Terapia jest skierowana do dzieci z:

 • uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy
 • autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera
 • trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia
 • przejawy zachowania agresywnego
 • emocjonalna niestabilność
 • problemy z koncentracją
 • dokuczające lęki i fobie
 • porażenie mózgowe
 • zaburzenia mowy
 • zespół Downa
 • epilepsja
 • FAS

Źródła: