menu

Integracja odruchów

Neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą MNRI®

Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego.

Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego. Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Program MNRI® realizuje koncepcję usprawnienia zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej dziecka lub osoby dorosłej i jest ukierunkowany na następujące poziomy integracji:

 1. Sensomotoryczny – dla zabezpieczenia odpowiedniego neurologicznego funkcjonowania w ramach konkretnego „koła odruchowego”
 2. Schematów odruchów z motoryką intencjonalną
 3. Schematów odruchów z nawykami motorycznymi
 4. Sfery ruchowej i procesów poznawczych

Główna koncepcja programu: układ ruchów pierwotnych przedstawia naturalne, genetycznie zaprogramowane wewnętrzne zasoby człowieka. Integracja schematów odruchów odbywa się w obrębie trzech aspektów aktywności „koła odruchowego”:

 • Stymulacja sensoryczna (zmysłowa) i rozpoznanie bodźca przez nasz układ zmysłów
 • Przetwarzanie informacji w mózgu – „rozpoznanie” przez mózg bodźca, jako bodźca obronnego, wymagającego ochrony lub służącego rozwojowi
 • Reakcji motorycznej (ruchowej) zwrotnej na bodziec zmysłowy jako komenda mózgu na działanie odruchowe

Program MNRI® skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z takimi wyzwaniami jak:

 • Uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
 • Opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy
 • Autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera
 • Trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia
 • Przejawy zachowania agresywnego
 • Emocjonalna niestabilność
 • Problemy z koncentracją
 • Porażenie Mózgowe
 • Zaburzenia mowy
 • Zespół Downa
 • Epilepsja
 • FAS

Źródło : https://masgu.com/metoda/